10cilomedr Caerffili 2019

Date : 19 Mai 2020 10:00a.m.

Venue : Caerfilli

10cilomedr Caerffili 2019
10cilomedr Caerffili 2019

Dydd Sul 20 Mai, 10am

Disgwylir i 10cilomedr Caerffili ddychwelyd yn 2019 ar ddydd Sul 19eg Mai ynghyd â 2gilomedr Caerffili.

Am ddiwrnod gwych - diolch am wneud y digwyddiad yn un o'r goreuon eto!

Roedd yr haul yn tywynnu wrth i filoedd o redwyr heidio i Gaerffili ar gyfer ras flynyddol 10 Cilomedr Caerffili Bryn Meadows ddydd Sul (19 Mai 2019).

Yn ystod y ras boblogaidd, sy'n denu rhedwyr o bob cwr o Gymru a thu hwnt, llwyddodd Matthew Clowes o Glwb Athletau Amatur Caerdydd i groesi'r llinell derfyn 10 cilomedr yn gyntaf, gan osod record newydd ar y cwrs – sef 30 munud a 22 eiliad.  Yn dilyn Matthew, daeth James Hunt o Glwb Athletau Amatur Caerdydd yn ail, a daeth Daniel Bodman o Glwb Athletau Amatur Aberdâr yn drydydd.

Y fenyw gyntaf i groesi'r llinell derfyn oedd Rachel Felton o Shaftesbury Barnet, a gwblhaodd y cwrs mewn 35 munud ac un eiliad. Daeth Lucy Marland o Glwb Athletau Amatur Caerdydd yn ail, a daeth Alaw Beynon-Thomas o Glwb Rhedwyr Traws Gwlad Abertawe yn drydydd.

Roedd y ras hwyl 2 gilomedr hefyd mor boblogaidd ag erioed, gyda bron i 1,000 o bobl yn cymryd rhan ynddi. Tomos Edwards oedd y dyn cyntaf i groesi'r llinell derfyn, ac Yasmin Hadid oedd y fenyw gyntaf.

Mae canlyniadau llawn rasys 10 cilomedr a 2 gilomedr Caerffili Bryn Meadows ar gael yma!

Mae'r broses gofrestru eisoes wedi agor ar gyfer digwyddiad y flwyddyn nesaf, a fydd yn cael ei gynnal ddydd Sul 17 Mai 2020. Drwy fanteisio ar gynnig cofrestru cyw cynnar, bydd rhedwyr yn talu dim ond £15 (ynghyd â ffi archebu o £1) neu £13.50 (ynghyd â ffi archebu o £1) os byddant yn cofrestru erbyn dydd Llun 3 Mehefin. I gofrestru, cliciwch yma!

Mae lluniau swyddogol o'r ras ar gael yma.

I roi gwybod i ni sut y gallwn wella digwyddiad y flwyddyn nesaf, cliciwch yma i gymryd ein harolwg.


Tell us about your event block