Chwilio Digwyddiadau
30/11/2019 09:00 -
Dewch draw i Ffair y Gaeaf, Coed Duon, ddydd Sadwrn 30 Tachwedd i brofi’r hwyl a’r cyffro sy’n dod yn ystod tymor Nadolig
06/12/2019 19:00 -
Mae tocynnau nawr ar werth ar gyfer 'Aladdin', yr antur pantomeim hudol sy'n cynnwys ac yn cael ei chyfarwyddo gan Owen Money, yn Sefydliad y Glowyr Coed Duon.
Bydd y gweithdai yn cynnig profiad difyr i’r hen a’r ifanc. Gall plant ddefnyddio’u sgiliau creadigol a bydd oedolion yn cael y cyfle i ymddwyn fel plant a dangos eu doniau!
Gorymdaith Nadolig wych drwy ganol y dref, wedi’i dilyn gan arddangosfa tân gwyllt ysblennydd uwchben Castell Caerffili.
19/05/2020 10:00 -
Disgwylir i 10cilomedr Caerffili ddychwelyd yn 2019 ar ddydd Sul 19eg Mai ynghyd â 2gilomedr Caerffili.