Trwyddedu a thrwyddedau 


Mae gwahanol adrannau yn rheoli gwahanol drwyddedau. Sicrhewch eich bod yn gwybod pa drwydded y mae gennych ddiddordeb ynddi er mwyn cysylltu â’r adran gywir.

Eich manylion cyswllt

 
 
 
 

Ffôn

01443 866750

Cyfeiriad

Penallta House, Tredomen Park, Ystrad Mynach, CF82 7PG