Planning


Please Note: If you wish to comment on a planning application please use PublicAccess and not the form below. To make comments, you need to provide specific details about the planning application such as the 'application reference'.

Oriau agor y Dderbynfa Gynllunio 2019: O Ionawr 2019, oriau agor y dderbynfa gynllunio fydd 8.30am tan 5pm dydd Llun i ddydd Iau ac ar gau ddydd Gwener.

Eich manylion cyswllt

 
 
 
 

Ffôn

01443 866416

Cyfeiriad

Tŷ Tredomen, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed. CF82 7WF