Y Gwasanaeth Cofrestru 


Ffôn: 01443 863478

Ar gyfer argyfyngau yn unig mewn perthynas â chofrestru genedigaeth, marwolaeth, priodas neu bartneriaeth sifil y tu allan i’n horiau agor ffoniwch 07847 222666 neu 07771 886895. 

Eich manylion cyswllt

 
 
 
 

Ffôn

01443 863478

Cyfeiriad

Register Service/Gwasanaeth Cofrestru, Tŷ Penallta, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed. CF82 7PG