Gwasanaethau i Gwsmeriaid Pontlotyn

Cyfeiriad

8-10 Stryd y Masnachwr, Pontlotyn

Amseroedd agor

 • Dydd Llun 9.30am i 1pm, 1.30pm i 3.30pm (Ar gau ar wyliau banc)
 • Dydd Mawrth 9.30am i 1pm
 • Dydd Mercher Ar Gau
 • Dydd Iau 9.30am i 1pm
 • Dydd Gwener 9.30am i 1pm, 1.30pm i 3.30pm
 • Ar gau ar ddydd Sadwrn
 • Ar gau ar ddydd Sul

Sut i gyrraedd yno

Yn y Car

Os ydych yn mynd i Wasanaethau Cwsmeriaid Pontlotyn yn y car mae cyfeiriadau ar gael ar Google maps. Mae llefydd parcio am ddim yn Stryd Stuart.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae gwasanaethau bws rheolaidd i mewn ac allan o Bontlotyn i bob rhan o’r fwrdeistref sirol. Ewch i Bysus - prisiau ac amserlenni i gael gwybodaeth am basys bws, prisiau ac amseroedd.

Ar y trên

Mae gorsaf drenau yn agos ar Station Street.

Gwasanaethau’r ganolfan

Caiff ymgynghorwyr gwasanaeth cwsmeriaid eu hyfforddi’n llawn i’ch helpu gydag unrhyw ymholiad sydd gennych ar unrhyw un o wasanaethau’r cyngor gan gynnwys:

 • Gwneud cais am fudd-dal tai
 • Chwilio am swyddi gwag
 • Cais i gasglu gwastraff swmpus
 • Cais am fathodyn parcio i bobl anabl
 • Talu’ch treth y cyngor
 • Cais am bàs teithio i bobl hŷn
 • Cael cymorth â phensiynau’r wladwriaeth os ydych dros 60 oed
 • Adrodd tyllau yn y ffyrdd
 • Adrodd golau stryd wedi’i dorri
 • Cais i atgyweirio tŷ cyngor

Cyfleusterau

 • On street parking available
 • Dolen sain
 • Mynediad gwastad
 • Croeso i ddefnyddwyr cadair olwyn

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch y Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01443 815588 / 01495 226622 neu 01495 226622 neu e-bostiwch y Gwasanaethau Cwsmeriaid.

Privacy Notice

Hysbysiad preifatrwydd gwasanaethau cwsmeriaid (PDF)