Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth (GCC) ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant


Nodwch fod y Tîm Dyletswydd a Gwybodaeth Gwasanaethau Oedolion (TDGGO) a'r Tîm Cyswllt ac Atgyfeirio Gwasanaethau Plant (TCAGP) wedi cael eu huno i ffurfio Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth (GCC).

Mae gan yr Awdurdod Lleol ddyletswydd i sefydlu Gwasanaeth GCC o dan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

GCC yw'r "drws blaen" i gael mynediad i wasanaethau gan ein adrannau gwasanaethau oedolion a gwasanaethau plant.

Eich manylion cyswllt

 
 
 
 

Ffôn

0808 100 1727