Hysbysiadau cyhoeddus

Rhaid y Cyngor o dan ddeddfwriaeth benodol, gyhoeddi hysbysiadau er gwybodaeth y cyhoedd. Mewn rhai amgylchiadau efallai y byddwch yn gallu roi sylwadau neu wrthwynebu hysbysiad.

Hysbysiadau presennol

There are currently no notices