Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Town and Community Council election results May 2022

Bargoed Town Council

Bedwas, Trethomas and Machen Community Council

Caerphilly Town Council

Gelligaer Community Council

Llanbradach and Pwllypant Community Council

Nelson Community Council

Rhymney Community Council

Van Community Council