Adnoddau

Cafodd y taflenni gwaith a gwybodaeth yma eu datblygu i’w defnyddio gan ysgolion. Cewch eu defnyddio fel y mynnwch – ac os byddwch yn datblygu taflenni gwaith newydd yr hoffech eu cynnig i ysgolion eraill eu defnyddio, cysylltwch â Chyngor Cymuned Gelligaer os gwelwch yn dda.

Mae Pecynnau Adnoddau Printiedig ar gael gan Gyngor Cymuned Gelligaer.

Cyflwyniad i Gaer Rufeinig Gelligaer

Taflenni gwybodaeth i athrawon

Taflenni gweithgareddau

Y Gaer – Rhufeiniaid a Silures

Taflenni gwybodaeth i athrawon

Taflenni gweithgareddau

Bywyd y Milwr

Taflenni gwybodaeth i athrawon

Taflenni gweithgareddau

Celf a Chrefft

Taflenni gwybodaeth i athrawon

Taflenni gweithgareddau

Discovering the Past

Taflenni gwybodaeth i athrawon

Taflenni gweithgareddau