Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Plant sydd ar goll o’u cartref

Os ydych yn poeni am blentyn sydd ar goll dylech ffonio’r heddlu ar 999

Mae Prosiect Pobl sydd ar Goll Gwent yn rhoi mwy o wybodaeth am blant sy’n mynd ar goll o’r cartref neu ofal. Sefydlwyd y prosiect yn 2011 i edrych ar yr angen i roi gwybod i’r heddlu am blant a phobl ifanc sydd ar goll a gwella’r ffordd y mae’r holl asiantaethau yn ymateb gyda’r bwriad o wella canlyniadau, lleihau dyblygu gwaith a lleihau’r bylchau a’r gwastraff yn y broses.

Cysylltwch â ni