Cymorth gyda swyddi, sgiliau, a chyflogaeth

jobs, skills and employment support

Swyddi gwag yn y Cyngor

Mae gan Dîm Caerffili dros 8,000 o staff sy'n cynorthwyo cymunedau i ffynnu. 

Rydyn ni’n weithlu mawr ac amrywiol gyda darparu gwasanaethau cyhoeddus wrth galon ein gwaith ni.

Os ydych chi’n frwdfrydig am wneud gwahaniaeth, ymunwch â Thîm Caerffili – rydyn ni’n well gyda'n gilydd.

Dysgu Oedolion yn y Gymuned

Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau i oedolion yn y gymuned a rhaglenni eraill i helpu gwella eich sgiliau a'ch rhagolygon gwaith chi.

  • Cyrsiau Addysg i Oedolion 
  • Cefnogaeth cyflogaeth adfywio cymunedol

Mae rhagor o gymorth ar gael oddi wrth y canlynol:

  • Gyrfa Cymru - yn eich helpu chi i gynllunio eich gyrfa chi, paratoi am gael swydd, a dod o hyd i'r prentisiaethau, cyrsiau a hyfforddiant cywir a gwneud cais amdanyn nhw. 
  • Canolfan Byd Gwaith a Mwy
  • Dod o hyd i swydd - Canfod swyddi amser llawn neu ran amser yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.  Mae'r gwasanaeth hwn wedi disodli Universal Jobmatch. 
Contact us