Gwiriwch os yw'ch ysgol ar gau

Mae'r cyfleuster hwn ar gael i bob ysgol ym Mwrdeistref Sirol Caerffili i hysbysu rhieni, disgyblion ac athrawon am gau ysgolion y tu allan i'r calendr ysgol arferol (megis yn ystod pandemig COVID-19, tywydd garw neu ddiffyg pŵer)

Isod, mae rhestr o’r holl ysgolion ym Mwrdeistref Sirol Caerffili ynghyd â'u statws cyfredol.

  • Ar agor – ar agor i'r holl ddisgyblion a staff ac eithrio'r rhai sy'n hunanynysu oherwydd COVID-19
  • Dysgu cyfunol – ar agor i ddisgyblion sy'n agored i niwed a phlant gweithwyr allweddol yn unig. Mae’r holl ddisgyblion eraill yn dysgu cyfunol gartref.
  • Ar gau - ar gau i'r holl ddisgyblion a staff.

Yn ystod pandemig COVID-19 ac yn ystod cyfnodau o dywydd garw, caiff y wybodaeth hon ei diweddaru'n rheolaidd felly cofiwch gadw llygaid allan am y newyddion diweddaraf.

Rhestr o Ysgolion

School is currently closed today 18.02.2022
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
We will be open to all pupils on 2nd December 2022
School open Monday 28th February 2022
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Distance Learning through Seesaw from Monday 4th to Friday 8th January 2021 School will be opening from Wednesday 6th January 2021 for child care. Please see Seesaw for childcare application link.
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
School has a planned off site INSET day today, Friday 18th February.
School is currently closed today 18.02.2022
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
We are open as usual from Monday 28th February.
School will reopen on Monday 28th February 2022.
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
We have two Planning and Preparation days 1st &2nd Sept. Rec to Y6 pupils start school on 3rd September. Nursery pupils start on 7th and 8th Sept. All pupils need a packed lunch through Sept, at least. Full details have been emailed to parents on 26th August.
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
As a result of the red weather warning the school will be closed to all pupils / staff and move to online learning on Friday 18th March.
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
We are open as usual tomorrow Monday 28th February.
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Please see: www.stcenyddcommunityschool.co.uk
Due to the weather conditions the school will be moving to online learning on Friday 18th February.
School is currently closed today 18.02.2022
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
RJ class is self isolating until Wednesday 30th September 2020
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
School is currently closed today 18.02.2022
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
School is currently closed today 18.02.2022
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Closed February 18th due concerns of safety for pupils and staff following the National Weather warning.
Due to the red weather warning issued covering our area we will be moving to remote learning for Friday 18.2.22. The site will be closed to pupils and staff. O ganlyniad i’r rhybudd o dywydd eithafol, mi fyddem yn symud i Ddysgu o Bell ar 18.2.22. Mi fydd safle’r ysgol ar gau.
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach