Rhyddhad ac eithriadau ardrethi busnes

Dewch o hyd i wybodaeth am fathau gwahanol o ryddhad ardrethi y gallech eu hawlio. Bydd rhai mathau o ryddhad ardrethi sydd ar gael yng Nghymru, neu’r meini prawf a swm y rhyddhad sydd ar gael yn wahanol i'r hyn sydd ar gael yn Lloegr.

Rhagor am ryddhad ac eithriadau ardrethi busnes
 

Eiddo gwag neu eiddo a feddiannir yn rhannol | Rhyddhad caledi |Eiddo wedi’i eithrio