Dod a'ch busnes i Gaerffili

Gallwn eich helpu i ehangu eich busnes ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.

Gall Tîm Cymorth Menter Busnes

 • eich helpu i gael gafael ar grantiau, benthyciadau a chyfalaf ecwiti
 • eich helpu i ddod o hyd i eiddo busnes fforddiadwy
 • helpu i recriwtio a hyfforddi staff
 • eich cyflwyno i gysylltiadau busnes allweddol
 • eich helpu i drefnu ymweliad canfod ffeithiau
 • eich darparu ag ymchwil marchnad o ansawdd uchel

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â'n Tîm Cymorth Menter Busnes.

Cyngor a chefnogaeth Llywodraeth Cymru - Just Ask Wales

P'un a ydych yn fusnes yn y DU yn edrych i ehangu neu’n fusnes rhyngwladol yn chwilio am leoliad yn Ewrop/Deyrnas Unedig, dylai Cymru fod ar eich rhestr fer - a gallwn eich helpu i gael gwybod pam yn gyflym.

Dyma rai rhesymau dros ddod a'ch busnes i Gymru:

 • sgiliau gwych
 • ymchwil academaidd a arweinir gan ddiwydiant
 • llywodraeth o blaid busnes
 • agosatrwydd at ganolbwyntiau DU a marchnad Ewropeaidd
 • seilwaith gyfathrebu
 • eiddo o safon byd-eang
 • mynediad at gyllid
 • rhwydweithiau diwydiant a chadwyn gyflenwi o ansawdd uchel
 • cymorth busnes parhaus
 • ansawdd bywyd rhagorol - tirweddau trawiadol a thraethau hardd, cyfleusterau diwylliannol a chwaraeon

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Just Ask Wales

Contact us

Elsewhere on the web

Just Ask Wales