Ystadegau a data

Mae nifer o ffynonellau o ystadegau a gwybodaeth am fwrdeistref sirol Caerffili. Mae'r adran hon yn darparu cysylltiadau i’r ffynonellau hynny, gan gynnwys gwybodaeth y Cyfrifiad.