Rhoi gwybod am broblem ar hawl tramwy cyhoeddus

Rhowch wybod i ni am unrhyw broblem ar hawl tramwy cyhoeddus, gan gynnwys problemau’n ymwneud â’r canlynol:

  • arwyddion
  • anifeiliaid
  • rhwystrau
  • llystyfiant sydd wedi tyfu’n wyllt
  • achos o gamddefnyddio llwybr
  • achos o aredig neu dyfu cnydau
  • wyneb llwybr
  • draeniaugatiau, camfeydd a chanllawiau

Fel arall, gallwch gysylltu â thîm gofal cwsmer yr adran briffyrdd.