Gwiriwch os yw'ch ysgol ar gau

Mae'r cyfleuster hwn ar gael i bob Ysgol ym mwrdeistref sirol Caerffili i hysbysu rhieni, disgyblion ac athrawon am gau ysgolion tu allan i amseroedd arferol y calender ysgol (megis tywydd garw neu fethiannau pŵer)

Rhestrir isod yr holl ysgolion ym Mwrdeistref Sirol Caerffili ynghyd â'u statws presennol. Yn ystod cyfnodau o dywydd garw, mae'r wybodaeth hon yn cael ei diweddaru'n rheolaidd felly gwiriwch y wybodaeth fwyaf diweddar.

Rhestr o Ysgolion

Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
School will be open on Monday, 4th February. There may still be some icy patches underfoot please take care coming to school.
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
There is an INSET day on Monday. Open as normal on Tuesday 5th February.
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
School will be open on Monday, 4th February. Breakfast club from 8.15am.
School is open as usual.
School is open for staff and all pupils Monday 4th February
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
School will be open tomorrow as normal, Monday 4th February. Thank you for your cooperation.
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
School is open as normal on Monday 4th February. The site is mostly clear of snow but some patches remain. Pupils need to take care.
School will be open at 9 am 4.4.19. Thanks for your support. Mrs Bennett
We have an INSET day on Monday. Open as normal on Tuesday 5th February.
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Please take care coming to school this morning. ALL children should come into school through the front entrance on CHURCH PLACE.
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
School will be open 04.02.19. Snow and ice about so keep to treated pathways taking care and walking. KS2 to use usuall entrance and Caldicot to use icy conditions entrance. All other FP classes and SRB to use main front entrance. Thank you.
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
School will be opened as normal on 4th February. Breakfast club is also open.
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Please use front entrance and take care. Defnyddiwch y brif fynedfa a chymerwch ofal.
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach
Ni roddwyd unrhyw fanylion pellach