Amserlenni bysiau
Stay Connected

Gallwch nawr gofrestru am hysbysiadau e-bost i gael gwybod am newidiadau i’r amserlen bysiau. Rydym hefyd yn cynnig tanysgrifiadau i  wasanaethau a newyddion arall y cyngor.

Mapiau bysiau a threnau

1 Merthyr Tudful – Rhymni – Pontlotyn – Deri – Bargod (PDF)

2 Merthyr Tudful – Rhymni – Pontlotyn –  Treffilip – Bargod (PDF) 

3 Merthyr Tudful – Rhymni – Pontlotyn – Brithdir - Bargod  (PDF) 

4 Tredegar – Rhymni – Pontlotyn (PDF)

5 Coed Duon – Oakdale – Croespenmaen – Trecelyn – Cefn-y-pant (PDF)

5A Coed Duon – Oakdale – Ystâd Ddiwydiannol Pen-y-fan – Trinant (PDF) (Tan 3 Tachwedd 2019)
5A Coed Duon – Oakdale (PDF) (O 4 Tachwedd 2019)

 • Mae Stagecoach De Cymru wedi hysbysu'r Cyngor eu bod am derfynu'r contract i ddarparu'r gwasanaeth hwn. Diwygiwyd y gwasanaeth yn 2017 yn dilyn ceisiadau gan deithwyr i ddarparu teithiau cyflymach a mwy uniongyrchol rhwng Coed Duon a Thrinant. Yn anffodus, nid yw'r gwasanaeth diwygiedig wedi denu digon o gwsmeriaid i barhau ar ei ffurf bresennol. Diwrnod olaf y gwasanaeth ar waith yw dydd Sadwrn 2 Tachwedd 2019.
 • O 5 Tachwedd bydd gwasanaeth newydd yn cael ei ddarparu gan Connect2 a bydd yn gweithredu ar ddydd Mawrth a dydd Gwener yn unig. Y llwybr yw: Cyfnewidfa Coed Duon, y Stryd Fawr, Pont y Siartwyr, Ffordd Fenter Sirhywi, Tŷ’n-y-coed-cae, Rhodfa Syr Dafydd, Heol Min-y-llwyn, Lôn Llwyn Onn, Heol Maes-y-garn, Rhodfa Syr Dafydd, Tŷ’n-y-coed-cae, Ffordd Fenter Sirhywi, Pont y Siartwyr, y Stryd Fawr i Gyfnewidfa Coed Duon.
 • Mae Llwybr 52 yn parhau i ddarparu gwasanaeth amgen rhwng Cwm-nant-gwynt, Trinant a Choed Duon. Mae Llwybr 5 yn darparu gwasanaeth rhwng Coed Duon, Oakdale, Croespenmaen a Kendon.

6 Coed Duon – Wyllie (PDF)

7 Coed Duon – Ystrad Mynach – Nelson – Treharris – Pontypridd (PDF)

8 Coed Duon – Parc y Gelli – Coed Duon (PDF)

9 Coed Duon – Penllwyn (PDF)

11 Coed Duon – Ystrad Mynach (Tesco) – Cefn Hengoed – Gelligaer (PDF)

12 Coed Duon – Cefn Fforest – Aberbargod – Tredegar Newydd (PDF)

13 Coed Duon – Man-moel (PDF)

14 Coed Duon – Cefn Fforest – Trelyn – Bargod (PDF)

15 Coed Duon – Cefn Glas (PDF) (Tan 3 Tachwedd 2019)
15 Coed Duon – Cefn Glas (PDF) (O 4 Tachwedd 2019)

 • O'r wythnos yn dechrau 4 Tachwedd 2019 bydd y gwasanaeth yn gweithredu ar ddydd Mercher a dydd Gwener ar adegau wedi’u newid. Bydd y gwasanaeth dydd Mercher yn gadael Cefn Glas am 9:35am ac yn dychwelyd o Goed Duon am 11:35am. Ar ddydd Gwener bydd y gwasanaeth yn gadael Cefn Glas am 12:35pm ac yn dychwelyd o'r Coed Duon am 2:05pm. Mae taith ychwanegol hefyd o Goed Duon ar ddydd Gwener o Goed Duon am 12:25pm sy’n dychwelyd o Gefn Glas am 2:15pm sy'n rhoi gwasanaeth am y tro cyntaf i ymwelwyr â Chefn Glas.
 • Ni fydd bysiau'n rhedeg i Sainsbury's mwyach

20 Tredegar – Waundeg - Princetown – Rhymni (PDF) 

21 Cwmbrân – Pontypwl – Swffryd – Trecelyn – Coed Duon (PDF)

26 Caerdydd – Caerffili – Ystrad Mynach – Coed Duon – Markham (PDF) 

27 Coed Duon – Markham – Aberbargod – Coed Duon (PDF)

50 Bargod – Ystrad Mynach – Caerffili – Machen – Casnewydd (PDF)* (Tan 3 Tachwedd 2019)
50 Bargod – Ystrad Mynach – Caerffili – Machen – Casnewydd (PDF)* (O 4 Tachwedd 2019)

 • O 4 Tachwedd, yn ystod y dydd o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, caiff y llwybr hwn ei rannu'n ddau wasanaeth ar wahân felly bydd angen i deithwyr newid bysiau yng Nghyfnewidfa Caerffili.
 • Bydd yr amserlen ar bob rhan o'r llwybr yn aros heb ei newid i raddau helaeth gyda dim ond mân newidiadau i wella dibynadwyedd.
 • Yng Nghasnewydd, ni fydd llwybr 50A yn gwasanaethu Parc Tredegar na Maes-glas mwyach. Y llwybr diwygiedig o Ysgol Basaleg ar y teithiau hyn fydd drwy Park View, Bassaleg Road, Highfield Road, Gaer Road, Shakespeare Crescent, Masefield Vale, Gaer Road, Heol Caerdydd ac Ysbyty Brenhinol Gwent i Orsaf Fysiau Casnewydd.
 • Mae teithiau gyda'r nos ac ar y Sul yn parhau heb eu newid ac nid oes angen i deithwyr newid bysiau yng Nghaerffili.
 • Penderfyniad masnachol gan Stagecoach De Cymru yw hwn.

50A Bargod – Ystrad Mynach – Caerffili – Machen – Ysbyty Brenhinol Gwent – Casnewydd (PDF) (tan 3 Tachwedd 2019)
50A Bargod – Ystrad Mynach – Caerffili – Machen – Ysbyty Brenhinol Gwent – Casnewydd (PDF) (O 4 Tachwedd 2019)

52 Coed Duon - Trecelyn - Trinant - Abertyleri (PDF) 

56 Tredegar – Markham – Coed Duon – Ynysddu – Crosskeys - Rhisga – Casnewydd (PDF)

78 Merthyr Tudful – Treharris – Nelson – Pontypridd (PDF) 

S79 Merthyr Tudful – Treharris – Nelson – Bedd Llwynog (PDF)

82 Pontypwl – Crosskeys (PDF) 

86 Caerffili – Watford – Llys-faen – Llanisien – Y Mynydd Bychan – YAC Ysbyty’r Waun – Caerdydd (PDF)

86X Caerffili – Watford – Llanisien – YAC Ysbyty’r Waun – Caerdydd (PDF)

95A Roseheyworth – Abertyleri – Llanhiledd – Ysgol Gyfun Trecelyn (PDF)

95B Warm Turn – Abertyleri – Llanhiledd – Ysgol Gyfun Trecelyn (PDF)

95C Aber-bîg– Abertyleri – Llanhiledd – Ysgol Gyfun Trecelyn (PDF)

96 Tredegar – Markham – Ysgol Gyfun Coed Duon – Coed Duon – Crosskeys (PDF)

120 Caerffili – Parc Nantgarw – Pontypridd – Y Porth – Tonypandy – Blaencwm/Blaenrhondda (PDF)

151 Coed Duon – Trecelyn – Abercarn – Crosskeys - Rhisga – Casnewydd (PDF)

900 Coed Duon – Parc Manwerthu Porth Coed Duon (Aldi) NEWYDD!

Gan ddechrau 18 Tachwedd 2019, bydd N.A.T. Group yn darparu gwasanaeth newydd o ddydd Llun i ddydd Sadwrn sy'n dechrau drwy gynnig 5 taith y dydd rhwng Cyfnewidfa Coed Duon a Pharc Manwerthu Porth Coed Duon (Aldi ac ati). Mae hyn yn dilyn llawer o geisiadau am wasanaeth rhwng Coed Duon a'r parc manwerthu.  Penderfyniad masnachol gan N.A.T. Group yw hwn.

901 Coed Duon – Gorsaf Ystrad Mynach (linc trên) (PDF) (Tan 16 Tachwedd 2019)
901 Coed Duon – Gorsaf Ystrad Mynach (linc trên) (PDF) (O 18 Tachwedd 2019)

O 18 Tachwedd 2019:

 • Bydd amserlen dydd Sadwrn ychydig yn wahanol i'r amserlen o ddydd Llun i ddydd Gwener er mwyn gwella dibynadwyedd, yn enwedig ar yr oriau brig.
 • Bydd taith ychwanegol yn gweithredu o dref Coed Duon i Ystrad Mynach am 0825 ddydd Llun i ddydd Gwener (0830 ar ddydd Sadwrn)
 • Bydd y mwyafrif o deithiau rhwng 0900 a 1700 o dref Coed Duon yn gweithredu rhwng 10 a 15 munud yn hwyrach.
 • Bydd y daith am 0840 o Orsaf Ystrad Mynach yn newid i 0807

A1 Coed Duon – ASDA (PDF)

C1 Nelson – Ystâd Avril – Ystâd Greencares – Nelson (PDF)

C9 Caerffili – Ystrad Mynach – Cefn Hengoed – Bargod (PDF)

C16 Caerffili – Ystrad Mynach – Gelligaer – Nelson (PDF)

C17 Caerffili – Ystrad Mynach – Gellgaer – Bargod (PDF) 

C18 Bargod – Ystâd Gilfach – Bargod (PDF)

N2 Crymlyn – Treowen – Trecelyn – Abercarn – Llanfach (PDF)

R1 Tesco Extra Pont-y-meistr – Rhisga – Tŷ Sign – Casnewydd (PDF) 

R2 - Tesco Extra Pont-y-meistr - Rhisga - Fernlea - Ty Sign - Morrisons (PDF)

X1 Brynmawr – Abertyleri – Cwmbrân (PDF)

X15 Brynmawr – Abertyleri – Trecelyn – Crosskeys - Rhisga – Ysbyty Brenhinol Gwent – Casnewydd (PDF) 

X38 Bargod - Ystâd Gilfach - Gelligaer - Llancaiach Fawr - Nelson - Pontypridd (PDF)

A Caerffili – Bedwas – Graig-y-Rhacca (PDF) (Tan 3 Tachwedd 2019)
A Caerffili – Bedwas – Graig-y-Rhacca (PDF) (O 3 Tachwedd 2019)

 • O 9 Tachwedd, bydd amserlen dydd Sadwrn bob 15 munud drwy gydol y rhan fwyaf o'r dydd. Mae rhai teithiau bore cynnar a min nos yn cael eu tynnu'n ôl. Nid oes newidiadau i amserlenni dydd Llun i ddydd Gwener na dydd Sul. Penderfyniad masnachol gan Stagecoach De Cymru yw hwn.

B Caerffili – Trecenydd – Abertridwr - Senghenydd (PDF)* (Tan 3 Tachwedd 2019)
B Caerffili – Trecenydd – Abertridwr - Senghenydd (PDF)* (O 4 Tachwedd 2019)

 • O 9 Tachwedd, bydd amserlen dydd Sadwrn bob 15 munud drwy gydol y rhan fwyaf o'r dydd. Mae rhai teithiau bore cynnar a min nos yn cael eu tynnu'n ôl. Nid oes newidiadau i amserlenni dydd Llun i ddydd Gwener na dydd Sul. Penderfyniad masnachol gan Stagecoach De Cymru yw hwn.

C Caerffili – Heol y Felin - Pen-yr-heol (PDF)

D Caerffili – Pwllypant – Pen-yr-heol (PDF)

E Caerffili – Heol y Felin – Abertridwr – Senghenydd (PDF)

F Caerffili – Parc Lansbury – Dolydd Trefore – Caerffili (PDF)

G Caerffili – Parc Churchill (PDF)

Caerffili – Graig-y-rhaca (PDF)

J Caerffili – Rhydri - Draeten - Waterloo (PDF) (Tan 3 Tachwedd 2019)
J Caerffili – Rhydri - Draeten - Waterloo (PDF) (O 4 Tachwedd 2019)

 • O 4 Tachwedd 2019, ar deithiau sy'n gweithredu trwy bentref Machen, bydd y bws yn gweithredu trwy Heol yr Eglwys, Stryd yr Orsaf a Stryd Lewis.

K Caerffili – Hendredenny – Caerffili (PDF)

L Caerffili – Heol Trecastell – Nantddu - Glenfields - Bryncenydd - Caerffili (PDF)

X Senghenydd - Abertridwr - Trem y Castell - YAC Ysbyty Waun – Caerdydd (PDF) (Tan 3 Tachwedd 2019)
X Senghenydd - Abertridwr - Trem y Castell - YAC Ysbyty Waun – Caerdydd (PDF) (Tan 3 Tachwedd 2019)