Amserlenni bysiau
Stay Connected

Gallwch nawr gofrestru am hysbysiadau e-bost i gael gwybod am newidiadau i’r amserlen bysiau. Rydym hefyd yn cynnig tanysgrifiadau i  wasanaethau a newyddion arall y cyngor.

Mapiau bysiau a threnau

1 Merthyr Tudful – Rhymni – Pontlotyn – Deri – Bargod (PDF)

2 Merthyr Tudful – Rhymni – Pontlotyn –  Treffilip – Bargod (PDF) 

3 Merthyr Tudful – Rhymni – Pontlotyn – Brithdir - Bargod  (PDF) 

4 Tredegar – Rhymni – Pontlotyn (PDF)

5 Coed Duon – Oakdale – Croespenmaen – Trecelyn – Cefn-y-pant (PDF)

5A Coed Duon – Oakdale – Ystâd Ddiwydiannol Pen-y-fan – Trinant (PDF)

6 Coed Duon – Wyllie (PDF)

7 Coed Duon – Ystrad Mynach – Nelson – Treharris – Pontypridd (PDF)

8 Coed Duon – Parc y Gelli – Coed Duon (PDF)

9 Coed Duon – Penllwyn (PDF)

11 Coed Duon – Ystrad Mynach (Tesco) – Cefn Hengoed – Gelligaer (PDF)

12 Coed Duon – Cefn Fforest – Aberbargod – Tredegar Newydd (PDF)

13 Coed Duon – Man-moel (PDF)

14 Coed Duon – Cefn Fforest – Trelyn – Bargod (PDF)

15 Coed Duon – Cefn Glas (PDF)

20Tredegar – Waundeg - Princetown – Rhymni (PDF) 

21 Cwmbrân – Pontypwl – Swffryd – Trecelyn – Coed Duon (PDF) 

25 Caerffili – YAC Ysbyty’r Waun – Caerdydd – Bae Caerdydd (PDF) (Tan 31 Awst 2019)
Newidiadau i lwybr bysiau 25 (PDF) 

26 Caerdydd – Caerffili – Ystrad Mynach – Coed Duon – Markham (PDF) 

27 Coed Duon – Markham – Aberbargod – Coed Duon (PDF)

50 Bargod – Ystrad Mynach – Caerffili – Machen – Y Gaer – Casnewydd (PDF)

50A Bargod – Ystrad Mynach – Caerffili – Machen – Ysbyty Brenhinol Gwent – Casnewydd (PDF) 

52 Coed Duon - Trecelyn - Trinant - Abertyleri (PDF) 

56 Tredegar – Markham – Coed Duon – Ynysddu – Crosskeys - Rhisga – Casnewydd (PDF)

78 Merthyr Tudful – Treharris – Nelson – Pontypridd (PDF) 

S79 Merthyr Tudful – Treharris – Nelson – Bedd Llwynog (PDF)

82 Pontypwl – Crosskeys (PDF) 

86 Caerffili – Watford – Llys-faen – Llanisien – Y Mynydd Bychan – YAC Ysbyty’r Waun – Caerdydd (PDF) (o 1 Medi 2019) Newydd

86X Caerffili – Watford – Llanisien – YAC Ysbyty’r Waun – Caerdydd (PDF) (o 1 Medi 2019) Newydd

95A Roseheyworth – Abertyleri – Llanhiledd – Ysgol Gyfun Trecelyn (PDF)

95B Warm Turn – Abertyleri – Llanhiledd – Ysgol Gyfun Trecelyn (PDF)

95C Aber-bîg– Abertyleri – Llanhiledd – Ysgol Gyfun Trecelyn (PDF)

96 Tredegar – Markham – Ysgol Gyfun Coed Duon – Coed Duon – Crosskeys (PDF)

120 Caerffili – Parc Nantgarw – Pontypridd – Y Porth – Tonypandy – Blaencwm/Blaenrhondda (PDF)

151 Coed Duon – Trecelyn – Abercarn – Crosskeys - Rhisga – Casnewydd (PDF)

901 Coed Duon – Gorsaf Ystrad Mynach (linc trên) (PDF)

A1 Coed Duon – ASDA (PDF)

C1 Nelson – Ystâd Avril – Ystâd Greencares – Nelson (PDF)

C9 Caerffili – Ystrad Mynach – Cefn Hengoed – Bargod (PDF)

C16 Caerffili – Ystrad Mynach – Gelligaer – Nelson (PDF)

C17 Caerffili – Ystrad Mynach – Gellgaer – Bargod (PDF) 

C18 Bargod – Ystâd Gilfach – Bargod (PDF)

N2 Crymlyn – Treowen – Trecelyn – Abercarn – Llanfach (PDF)

R1 Tesco Extra Pont-y-meistr – Rhisga – Tŷ Sign – Casnewydd (PDF) 

R2 - Tesco Extra Pont-y-meistr - Rhisga - Fernlea - Ty Sign - Morrisons (PDF)

X1 Brynmawr – Abertyleri – Cwmbrân (PDF)

X15 Brynmawr – Abertyleri – Trecelyn – Crosskeys - Rhisga – Ysbyty Brenhinol Gwent – Casnewydd (PDF) 

X38 Bargod - Ystâd Gilfach - Gelligaer - Llancaiach Fawr - Nelson - Pontypridd (PDF)

A Caerffili – Bedwas – Graig-y-Rhacca (PDF) (tan 31 Awst 2019)
A Caerffili – Bedwas – Graig-y-Rhacca (PDF) (o 1 Medi 2019)

B Caerffili – Trecenydd – Abertridwr - Senghenydd (PDF)* (tan 23 Mehefin)
B Caerffili – Trecenydd – Abertridwr - Senghenydd (PDF)*  (o 1 Medi 2019)

C Caerffili – Heol y Felin - Pen-yr-heol (PDF)

D Caerffili – Pwllypant – Pen-yr-heol (PDF)

E Caerffili – Heol y Felin – Abertridwr – Senghenydd (PDF)

F Caerffili – Parc Lansbury – Dolydd Trefore – Caerffili (PDF)

G Caerffili – Parc Churchill (PDF)

Caerffili – Graig-y-rhaca (PDF)

J Caerffili – Rhydri - Draeten - Waterloo (PDF)

K Caerffili – Hendredenny – Caerffili (PDF)

L Caerffili – Heol Trecastell – Nantddu - Glenfields - Bryncenydd - Caerffili (PDF)

X Senghenydd - Abertridwr - Trem y Castell - YAC Ysbyty Waun – Caerdydd (PDF) (tan 31 Awst 2019)
X Senghenydd - Abertridwr - Trem y Castell - YAC Ysbyty Waun – Caerdydd (PDF) (o 1 Medi 2019)