Help i dalu am fwyd

Get help paying for food

Dod o hyd i'ch banc bwyd agosaf chi

Os ydych chi’n cael trafferth bwydo eich teulu chi, mae eich banc bwyd lleol chi yn gallu darparu bwyd brys a help mewn argyfwng.

Talebau bwyd

Gallwch chi gael talebau oddi wrth Gyngor ar Bopeth, Canolfan Byd Gwaith a Mwy, meddygfeydd, ymwelwyr iechyd a gweithwyr cymdeithasol, ac rydych chi’n gallu eu defnyddio nhw yn eich banc bwyd lleol chi.

Prydau Ysgol am Ddim

Mae prydau ysgol am ddim ar gael i ddisgyblion cymwys sy'n mynychu ysgol yn amser llawn. 

Gwiriwch a ydych chi’n gymwys a gwneud gais ar-lein. 

FareShare

Nid oes angen cyfeiriadau ar sefydliadau FareShare ac maent ar gael i'r rhai mewn angen, codir tâl bychan fesul bag i dalu costau petrol fel arfer tua £3.00 y bag.

Gwybodaeth bellach

Mae pob Banc Bwyd Trussell Trust angen atgyfeiriadau drwy sefydliadau cymeradwy megis gwasanaethau cymdeithasol, cymdeithasau tai ac ati. 

Nid oes angen atgyfeiriadau ar sefydliadau FareShare ac maen nhw ar gael i'r rhai sydd mewn angen. Fel arfer, mae tâl bach am bob bag i dalu costau petrol o tua £3.00 y bag.

Mae Banciau Bwyd lleol yn gweithio gydag asiantaethau atgyfeirio er mwyn rhoi talebau bwyd i'r rhai sydd angen bwyd brys mewn cyfnod o argyfwng.

FareShare a Chydweithfeydd Bwyd – maen nhw’n darparu bwyd i’r rhai sy’n dioddef oherwydd tlodi bwyd ac ansicrwydd bwyd am ffi fach.

Pantrïau bwyd – Maen nhw’n cysylltu pobl mewn angen gyda gwarged archfarchnad am gost sylweddol is.  Gwasanaeth aelodaeth yw hwn, ond mae unrhyw un yn gallu ymuno.

Contact us