Swyddfa dai

Manylion cyswllt

Oriau agor

Dydd Llun

8:30am – 5pm

Dydd Mawrth

8:30am – 5pm

Dydd Mercher

8:30am – 5pm

Dydd Iau

8:30am – 5pm

Dydd Gwener

8:30am – 4:30pm

Dydd Sadwrn

Ar gau

Dydd Sul

Ar gau

Cymorthfeydd Tai - O’r 1 Ebrill 2024 - From 1 April 2024

Lleoliad

Diwrnod

Amser

Tîm

Galw heibio neu Apwyntiadau

Llyfrgell Caerffili

Dydd Mawrth

9.30am - 1pm

Swyddogion Cymorth Tenantiaeth

Galw heibio

9.30am - 1pm,  2pm - 5pm

Swyddogion Tai

Galw heibio

Graig Y Rhacca
I drefnu apwyntiadau yn Ysgol Graig-y-rhaca, cysylltwch â: Amanda Redman 01443 864264 / 01443 863025 
TimTaiCBSC@caerffili.gov.uk​

Dydd Llun
Yn y ganolfan gymunedol

9.15am - 12 noon

Swyddogion Tai

Galw heibio

Dydd Iau
Yn yr ysgol

9.15am - 12 noon

Swyddogion Tai

Apwyntiadau

Llyfrgell Rhymni
(Hwb)

Dydd Mawrth

9.30am - 1pm, 2pm - 5pm

Swyddogion Tai

Galw heibio

Dydd Mercher a Dydd Gwener

9.30am - 1pm, 2pm - 5pm
(2pm - 4.30pm on Friday)

Swyddogion Cymorth Tenantiaeth

Galw heibio

Llyfrgell Bargod

Dydd Iau

9.30am - 1pm, 2pm - 5pm

Swyddogion Tai

Galw heibio

Llyfrgell Rhisga

Dydd Iau

9.30am - 1pm, 2pm - 5pm

Swyddogion Tai

Galw heibio

Neuadd Goffa Trecelyn

Dydd Iau

9am - 1pm, 2pm - 5pm

Swyddogion Tai

Galw heibio

Tŷ Cymunedol
Treffilip

Dydd Llun
Cyntaf pob mis

9.30am - 12 noon

Swyddogion Tai

Galw heibio

Llyfrgell Coed Duon

Dydd Mawrth

9.30am - 1pm,  2pm - 5pm

Swyddogion Tai

Galw heibio