Tir, eiddo a chyfleusterau 

Stay Connected

Gallwch nawr gofrestru am hysbysiadau e-bost. Rydym hefyd yn cynnig tanysgrifiadau i wasanaethau a newyddion arall y cyngor.

Caiff rhestr o eiddo sydd ar gael ei chyhoeddi'n wythnosol a gellir ei lawrlwytho isod:

Ewch i wefan y Gofrestrfa Tir i gael rhagor o wybodaeth am brisiau eiddo yn y fwrdeistref sirol. Mae angen cod post yr ardal y mae gennych ddiddordeb ynddi ar gyfer y wefan hon. I ddod o hyd i’r cod post sydd ei angen arnoch ewch i wefan Postcode Finder y Post Brenhinol.

Cysylltu â ni

Os hoffech siarad ag aelod o’r Tîm Gwasanaethau Eiddo Corfforaethol, cysylltwch â ni

Os hoffech chi i gael eich rhoi ar ein rhestr bostio i gael y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn ag argaeledd tir ac eiddo cofrestrwch ar gyfer hysbysiadau e-bost.

Os hoffech wneud cais i ddefnyddio, prydlesu neu brynu tir neu eiddo, llenwch ein ffurflen gais.

Unedau diwydiannol

Adeiladau swyddfa 

Manwerthu

Tir - cyfle datblygu

Tir - pori

O bryd i'w gilydd, efallai y bydd gennym swm bychan o dir sydd ar gael ar gyfer pori. Rhywfaint o'r tir hwn yn cael ei ddal ar gyfer defnydd neu ddatblygiad yn y dyfodol a dim ond ar gael am gyfnod byr.

Arall

Cysylltwch â ni