Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cefnogi galwadau i sicrhau bod gweithlu’r llywodraethau lleol ledled Cymru yn derbyn cyflog teg yn y dyfodol.
Yn ddiweddar, cymerodd disgyblion o nifer o ysgolion yng Nghwm Rhymni ran mewn prosiect gwyddoniaeth fforensig a gynhaliwyd gan Ysgol Gynradd Fochriw.
Mae yna bleser Nadoligaidd yn aros siopwyr unwaith eto eleni wrth i Dîm Rheoli Canol Tref y cyngor ymuno â manwerthwyr lleol i ddatgelu eu taflen daleb boblogaidd.
Ar ôl ymgyrch etholiad agos tu hwnt gyda’r Cynghorydd Donna Cushing, mae Mark Evans wedi ennill y teitl Pencampwr Ieuenctid.
Mae Tîm Trwyddedu Cyngor Caerffili wedi ymuno â Heddlu Gwent i hyrwyddo Operation Makesafe, ymgyrch ymwybyddiaeth cam-fanteisio’n rhywiol ar blant.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn wynebu gorfod gwneud arbedion pellach o fwy na £7.2 miliwn yn y flwyddyn ariannol nesaf (2018/19).