Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Storm Dennis saw unprecedented levels of rain fall on ground that was already saturated and into swollen rivers resulting in significant flood damage to a number of properties across the county borough Unfortunately, we are expecting more heavy rain over the next 24 hours and our crews are working hard to keep culverts and gullies across the...
Mae Trafnidiaeth Cymru yn apelio ar ddeiliaid cardiau sydd heb wneud cais am eu cerdyn teithio newydd eto, ac yn pwysleisio pwysigrwydd gwneud cais am gerdyn newydd cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn mwynhau manteision teithio rhatach.
Teithiodd dau ddosbarth blwyddyn 5–6 – un o Ysgol Gynradd Gilfach Fargod ac un o Ysgol Gynradd y Parc – i Lundain ar 7 Chwefror. Dysgodd y 48 o blant am ‘Semper Altius’ (wastad yn uwch) sy'n trafod ymchwil bodau dynol i adeiladu'n uwch ac i gyrraedd ymhellach.
Darganfyddwch a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol drwy Gronfa Cymorth Dewisol Llywodraeth Cymru
Dros y penwythnos, gwelsom lefelau digynsail o law yn disgyn ar dir a oedd eisoes yn soeglyd ac i mewn i afonydd sydd eisoes wedi chwyddo o ganlyniad i Storm Ciara.
To provide advice and support to households affected by the recent storms and flooding. This support is being facilitated by CAB who will be available at the following locations and times.