Apeliadau derbyn i ysgolion

Cais

Dyddiad cau am geisiadau

Dyddiad yr hysbysir rhieni o’r canlyniadau

Blynyddoedd Cynnar Ionawr 

25 Hydref 2019

Diwedd Tachwedd 2019

Blynyddoedd Cynnar Ebrill

25 Hydref 2019

Diwedd Tachwedd 2019

Meithrin

28 Chwefror 2020

1 Mai 2020

Derbyn

16 Rhagfyr 2019

16 Ebrill 2020

Iau

16 Rhagfyr 2019

16 Ebrill 2020

Uwchradd

21 October 2019

1 Mawrth 2020

Trwy ddarparu dyddiad geni eich plentyn, gallwn sicrhau eich bod yn cael y ffurflen gais gywir