Apeliadau derbyn i ysgolion

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau derbyniadau ysgol

Cwblhewch a chyflwynwch y ffurflenni cais i’ch ysgol erbyn y dyddiadau isod.

  • Blynyddoedd Cynnar Ionawr - 26/10/2018
  • Blynyddoedd Cynnar Ebrill - 28/02/2019
  • Meithrin - 28/02/2019
  • Derbyn - 14/12/2018
  • Iau - 14/12/2018
  • Uwchradd -19/10/2018

Nid oes dyddiad cau ar gyfer ffurflenni trosglwyddo o fewn blwyddyn.

Privacy Notice

Hysbysiad preifatrwydd derbyniadau ysgol (PDF)

Trwy ddarparu dyddiad geni eich plentyn, gallwn sicrhau eich bod yn cael y ffurflen gais gywir