Digwyddiadau

Dydd Gwener 19 Gorffennaf 2019 rhwng 2pm a 4pm – Te’r prynhawn yn The Coffee Mill, Rhisga. Brechdanau bach, tartenni sawrus, sgonau a melysfwydydd ynghyd â choffi a the. Dewch â’ch gwin pefriog eich hun – byddan nhw’n ei oeri ichi hyd yn oed!
 
Dydd Iau 25 Gorffennaf 2019 rhwng 9:30am a 3:30pm – Bwrdd-badlo ar Bwll Pen-y-Fan gyda Grwˆ p Antur Caerffili. Dewch â’ch picnic eich hun!
 
Dydd Iau 8 Awst 2019 o 11am (casgliad cyntaf) a gadael Bryste am 10pm – Gwˆ yl Balwnau Bryste. Mae mwy o fanylion ar gael yma: http://bristolballoonfiesta.co.uk/
 
Dydd Llun 12 Awst 2018 am 1pm – Te prynhawn ar gyfer 20 gofalydd yng nghaffi Lakeside View, Parc Cwm Darran, Deri.
 
Dydd Iau 22 Awst 2019 o 9:30am i 3:30pm – Diwrnod Antur gyda Grwˆ p Antur Caerffili, i gynnwys saethyddiaeth a gemau tîm. Dewch a’ch picnic eich hun!
 
Dydd Mercher 4 Medi 2019 o 9:30am i 4pm – Taith i Dyˆ Tredegar gyda chinio o gawl a brechdanau am 1:30pm. Bydd y bws yn casglu o’r safle bysiau gyferbyn â Sefydliad y Glowyr Coed Duon am 9:30am, ac yna’n mynd ymlaen at siopau Maes-y-cwmwr a thafarn Pont-y-gwindy yng Nghaerffili. Byddwn yn gadael Tyˆ Tredegar tua 3pm.
 
Dydd Mercher 11 Medi 2019 am 6pm – Cinio dau gwrs yn nhafarn y Farmers’ Arms, Rhymni. Mae dewisiadau llysieuol a di-glwten ar gael.
 
Dydd Llun 16 Medi 2019 am 6pm – Bwffe Indiaidd llond eich bol i ofalyddion ym mwyty Bengal Cymru, Rhisga.
 
Mae nifer gyfyngedig o leoedd ar gael i’r rhan fwyaf o weithgareddau a digwyddiadau ond rydyn ni’n ceisio rhannu’r rhain yn deg. I holi am unrhyw un ohonyn nhw, cysylltwch â ni.
 
D.S. OS RHOWCH EICH ENW I LAWR AM RYWBETH AC NID YDYCH YN CLYWED WRTHYM EICH BOD WEDI LLWYDDO, DYLECH GYMRYD NAD YDYCH WEDI CAEL LLE. NID YW CLUDIANT YN CAEL EI DDARPARU OND LLE DYWEDIR HYNNY.
 
Telir am yr HOLL weithgareddau hyn er mwyn dangos ein gwerthfawrogiad o ofalyddion a’r gwaith caled rydych chi’n ei wneud. Rydyn ni bob amser yn ceisio sicrhau bod pawb sy’n dangos diddordeb yn cael cyfle i fynd i o leiaf un digwyddiad neu weithgaredd.
 
Rydyn ni’n gwybod bod pethau’n digwydd weithiau sy’n olygu na allwch ddod ar y diwrnod, ond lle bo modd gofynnwn ichi roi gwybod inni cyn gynted ag yr ydych yn gwybod na allwch ddod, er mwyn inni gynnig lleoedd prin i ofalyddion eraill.
 
Bydd mwy i'w hychwanegu trwy gydol y flwyddyn, gwiriwch yma am ddiweddariadau.

Anfonwch eich barn atom

Yn ein grwpiau cefnogi gofalyddion, rydym wedi bod yn gofyn i'r rhai ohonoch sy'n mynychu pa fathau o bethau yr hoffech chi weld mwy ohonynt. Cafwyd sôn am sesiynau maldod, teithiau i’r theatr, blasu gwinoedd, prydau o fwyd a thocynnau rygbi, felly rydym yn gwneud ein gorau i wireddu’r ceisiadau hyn ar gyfer gweddill y flwyddyn.
Rydym hefyd wedi cael syniadau da iawn eraill am fwy o weithgareddau ar benwythnosau a nosweithiau ar gyfer y rheini ohonoch sydd yn yr ysgol neu’r coleg neu’n gweithio, ac rydym wedi eu cymryd. Anfonwch e-bost o’ch awgrymiadau at gofaddylion@caerffili.gov.uk

Cysylltwch â ni