Grŵp Antur Caerffili

Mae Grŵp Antur Caerffili (GAC) yn darparu cyfleoedd gweithgareddau awyr agored i bobl o bob oedran a gallu. 

Fel rhan o ddarpariaeth Addysg Awyr Agored Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, mae Grŵp Antur Caerffili yn cael ei drwyddedu o dan Reoliadau Trwyddedu Gweithgareddau Antur 1996.  Mae hyn yn caniatáu GAC i ddarparu gweithgareddau anturus i blant a phobl ifanc o dan 18 oed o fewn cwmpas y drwydded. 

Gweithgareddau a wnaed gan y grŵp yn cynnwys:

 • Caiacio
 • Canŵio
 • Dringo ac abseilio
 • Dringo dan do
 • Ogofa
 • Mynydda a cherdded bryniau
 • Gwersylla a gwaith alldaith
 • Gwobr Dug Caeredin
 • Cerdded Antur (Cerdded ceunentydd a Cherdded Antur)
 • Syrffio (caiac a bwrdd)
 • Hyfforddiant ar gyfer hyfforddwyr. Mae hyn yn cynnwys Gwobrau Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol megis Gwobr Arweinydd Mynydd ac Arweinydd Alldaith Sylfaenol, Arweinydd Beicio Mynydd, hyfforddiant Hyfforddwr Chwaraeon Rhwyfo a hyfforddiant cymorth cyntaf. 

Clybiau caiac

Weekly kayaking sessions take place at Heol Ddu Leisure Centre on a Monday 7pm (adults and children),  Sunday evenings at Newbridge  7pm for young persons and 7.45pm for adults. Sessions cost £3 for juniors and £3.50 for adults. Participants should be aged 8 and over and subject to an assessment in the water prior to joining. We ask that participants wear a tee-shirt over swimwear for the sessions. All equipment is provided.

Cyfarfodydd misol

Mae Grŵp Antur Caerffili yn cyfarfod ar ddydd Mercher cyntaf pob mis am 7pm yn Ystafell 27, Canolfan Fusnes a Thechnoleg, Parc Busnes Tredomen, Ystrad Mynach. CF82 7FN.

Mae'r cyfarfod misol yn rhoi cyfle i ddal i fyny a chynllunio digwyddiadau am y dyfodol.  Mae croeso i aelodau newydd, gan ei fod yn gyfle da i gwrdd ag eraill a chael gwybod beth sy'n digwydd.  Mae siaradwyr gwadd ac aelodau yn cyflwyno cyflwyniadau byr ar weithgareddau neu deithiau a wnaed ganddynt.

Cysylltwch â ni