News Centre

Rhagrybudd am gau ffyrdd dros nos ym Mhwll-y-pant

Postiwyd ar : 11 Gor 2019

Rhagrybudd am gau ffyrdd dros nos ym Mhwll-y-pant

Bydd angen cau ffyrdd dros nos ar y dynesfeydd i gylchfan Pwll-y-pant, Caerffili, yn ddiweddarach y mis hwn er mwyn i gontractwr y Cyngor gyflawni gwaith adfer diffygion.

Yn dilyn cwblhau gwaith gwella cylchfan Pwll-y-pant ym mis Tachwedd y llynedd, mae'n ofynnol i ymgymryd â rhywfaint o waith adfer diffygion er mwyn gwella defnydd a gwaith cynnal tymor hir y ffordd.

Bydd y gwaith yn cael ei wneud gyda'r hwyr a thros nos ar nos Lun 22 Gorffennaf rhwng 7pm a 6am, a nos Fawrth 23 Gorffennaf rhwng 7pm a 6am.

Dyma'r manylion am gau'r ffyrdd:

Nos Lun 22 Gorffennaf – cau ffyrdd 7pm–6am:

  • Cylchfan Gallagher i gylchfan Pwll-y-pant – tua'r gorllewin
  • Heol Pontygwindy (rhwng mynedfa Catnic/ystâd Kingsmead a'r gylchfan – i'r ddau gyfeiriad)
  • Rhwng cylchfan Pwll-y-pant a chylchfan Trecenydd – i'r ddau gyfeiriad
  • Rhwng Heol Pwll-y-pant a chylchfan Pwll-y-pant – i'r ddau gyfeiriad
  • Cylchfan Pwll-y-pant i gylchfan Coed-y-brain (Llanbradach) – tua'r gogledd

Ffyrdd dros (PDF)

Map o wyriadau (PDF)

Nos Fawrth 23 Gorffennaf – cau ffyrdd 7pm–6am

  • Cylchfan Coed-y-brain (Llanbradach) i gylchfan Pwll-y-pant – tua'r de
    Cylchfan Pwll-y-pant i gylchfan Gallagher – tua'r dwyrain
  • Lôn Corbetts

Map o Cau ffyrdd (PDF)
Map o wyriadau (PDF)

Rhoddir llwybrau dargyfeirio ar waith a byddant wedi'u harddangos yn glir. Bydd cau'r ffyrdd hyn gyda'r hwyr/dros nos hefyd yn effeithio ar nifer o wasanaethau bws – mae'r manylion llawn ar gael yn www.caerffili.gov.uk. Anogir preswylwyr a gyrwyr i gynllunio ymlaen llaw.

Newidiadau i wasanaethau bysiau (PDF)

Hoffai Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw darfu oherwydd cau'r ffyrdd hyn dros nos.

Bydd preswylwyr a busnesau yr effeithir arnynt yn uniongyrchol yn cael llythyr gan y Cyngor a fydd yn amlinellu manylion llawn y gwaith. Dylid cyfeirio ymholiadau pellach at y tîm Gofal Cwsmeriaid ar 01443 866511 neu e-bostio peirianneg@caerffili.gov.ukYmholiadau'r Cyfryngau