News Centre

Dweud eich dweud ar gynllun parcio trwyddedau preswyl

Postiwyd ar : 12 Med 2018

Dweud eich dweud ar gynllun parcio trwyddedau preswyl

Gwahoddir trigolion bwrdeistref sirol Caerffili i roi eu sylwadau ar gynnig a fyddai'n gweld newidiadau i Bolisi Parcio Trwyddedau Preswyl y cyngor.

Mae'r cynnig yn ceisio atgyfnerthu cynlluniau trwyddedau parcio presennol sydd ar waith a dod â chysondeb ar draws holl ardaloedd bwrdeistref sirol Caerffili.

Dywedodd y Cyng. Sean Morgan, y Dirprwy Arweinydd a'r Aelod Cabinet dros Isadeiledd, "Mae'r sefyllfa bresennol o ran trwyddedau parcio ym mwrdeistref sirol Caerffili yn anghyson ac yn amrywio'n sylweddol ar draws ardaloedd daearyddol gwahanol, o ran yr amseroedd o weithredu trwyddedau a nifer y trwyddedau fesul cartref .

"Mae'r cynnig yn cynnwys codi tâl o £30 ar gyfer y trwyddedau, i dalu am gostau gweinyddu a chynnal a chadw, a byddai'n dod â bwrdeistref sirol Caerffili yn unol â llawer o ardaloedderaill ar draws y wlad sydd hefyd yn codi tâl.

"Ar hyn o bryd mae hyn yn destun cyfnod o ymgynghori, gyda'r trigolion yn cael eu gwahodd  i gofrestru eu sylwadau erbyn 21ain Medi."

Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn arfaethedig a datganiad o resymau'r Cyngor dros wneud y Gorchymyn ym mhencadlys Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Tŷ Penallta.

Dylid gwneud unrhyw wrthwynebiad i'r Gorchymyn arfaethedig gyda'r sail dros ei wneud, yn ysgrifenedig erbyn 21ain Medi 2018 i'r Pennaeth Isadeiledd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Tŷ Penallta, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Adran Rheoli Traffig y Cyngor ar 01495 235131.
 


Ymholiadau'r Cyfryngau