Cyrsiau addysg oedolion 2018 - 2019

Mae rhaglen cyrsiau 2018 - 2019 bellach ar gael.

Cynigiwn ddosbarthiadau yn ystod y dydd a gyda’r nos, ar amryw bynciau mewn amrywiaeth o lefydd, ledled y fwrdeistref sirol.

Lawrlwythwch Lyfryn Cyrsiau 2018 - 2019 (PDF)

Mae’r llyfryn yn cynnwys popeth y bydd angen i chi ei wybod gan gynnwys:

  • Ystod y cyrsiau sydd ar gael
  • Sut i gofrestru
  • Ffurflen gofrestru i’w hanfon drwy’r post
  • Gwybodaeth am ffioedd cyrsiau
  • Manylion cyswllt ac amseroedd agor y ganolfan

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â ni.

Cysylltwch â ni