Gwasanaethau i Gwsmeriaid Coed Duon

Cyfeiriad

192 High Street, Blackwood, NP12 1AJ (Llyfrgell Coed Duon)

Amseroedd agor

 • Dydd Llun 9.30am i 4pm (Ar gau ar wyliau banc)
 • Dydd Mawrth 9.30am i 4pm
 • Dydd Mercher AR GAU
 • Dydd Iau 9.30am i 4pm
 • Dydd Gwener 9.30am i 4pm
 • Dydd Sadwrn 9.30am i 1pm
 • Ar gau ar ddydd Sul

Sut i gyrraedd yno

Mae Gwasanaethau Cwsmeriaid Coed Duon yng nghanol y dref. Tua hanner ffordd i fyny’r Heol Fawr mae fferyllfa Boots. Bydd y palmant wrth Boots yn mynd â chi i ganol y dref, wrth ymyl Dorothy Perkins.

Yn y Car

Os ydych yn mynd i Wasanaethau Cwsmeriaid Coed Duon yn y car mae cyfeiriadau ar gael ar  www.bing.com. Ewch i’r dudalen meysydd parcio'r cyngor am restr lawn o gyfleusterau a phrisiau parcio.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, mae Gwasanaethau Cwsmeriaid Coed Duon 200 metr i ffwrdd o orsaf fysus newydd Coed Duon. Mae gwasanaethau bws rheolaidd i mewn ac allan o Goed Duon i bob rhan o’r fwrdeistref sirol. Mae gan orsaf fysus Coed Duon hefyd safle tacsis swyddogol. Ewch i bysus - prisiau ac amserlenni i gael gwybodaeth am basys bws, prisiau ac amseroedd.

Gwasanaethau’r ganolfan

Caiff ymgynghorwyr gwasanaeth cwsmeriaid eu hyfforddi’n llawn i’ch helpu gydag unrhyw ymholiad sydd gennych ar unrhyw un o wasanaethau’r cyngor gan gynnwys:

 • Gwneud cais am fudd-dal tai
 • Chwilio am swyddi gwag
 • ㄫ羇li>Cais i gasglu gwastraff swmpus
 • Cais am fathodyn parcio i bobl anabl
 • Talu’ch treth y cyngor
 • Cais am bàs teithio i bobl hŷn
 • Cael cymorth â phensiynau’r wladwriaeth os ydych dros 60 oed
 • Adrodd tyllau yn y ffyrdd
 • Adrodd golau stryd wedi’i dorri
 • Cais i atgyweirio tŷ cyngor

Cyfleusterau 

 • Limited parking available
 • Dolen sain
 • Mynediad gwastad
 • Croeso i ddefnyddwyr cadair olwyn

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch y Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01443 815588 neu e-bostiwch y Gwasanaethau Cwsmeriaid.

Privacy Notice

Hysbysiad preifatrwydd gwasanaethau cwsmeriaid (PDF)