Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022. We apologise for any inconvenience this may cause.

Pori Llyfrgelloedd

Nid oes angen i gwsmeriaid y llyfrgell drefnu apwyntiad ar gyfer ymweld ag adeiladau ein llyfrgelloedd.

Teimlo'n ddiogel yn eich llyfrgell leol

Bydd llawer o wasanaethau rydyn ni wedi'u rhoi ar waith ar ddechrau'r pandemig yn aros yn eu lle a gallwch chi barhau i ddefnyddio'r rhain:

 • Archebu a chasglu
 • Gwasanaeth dosbarthu i'r cartref – LibraryLink
 • Blychau dychwelyd
 • Llungopïo hunanwasanaeth
 • Dychwelyd, adnewyddu a chadw llyfrau hunanwasanaeth
 • Ardal Wi-Fi

Pethau y mae angen i chi eu gwybod…

Rhoi'r gorau i osod stoc llyfrgell dan gwarantin.

Nid yw'n ofynnol bellach i osod stoc llyfrgell dan gwarantin ar ôl eu dychwelyd neu eu benthyca. Fodd bynnag, byddwn ni'n parhau i ddarparu clytiau gwrthfacterol a hylif diheintio dwylo ym mhob un o'n llyfrgelloedd ni os ydych chi'n dymuno glanhau'r eitemau cyn mynd â nhw adref.

Gorchuddion wyneb a sgriniau desg

Gofynnir i gwsmeriaid ystyried gwisgo gorchudd wyneb yn y llyfrgell.

Bydd sgriniau desg Perspex, rhwystrau i helpu cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr ac arwydd diogelwch COVID-19 yn aros yn eu lle ym mhob llyfrgell.

Ffurflenni'r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu

Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi y bydd y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu yn parhau i ddefnyddio'r strategaeth brofi. Fodd bynnag, eich penderfyniad personol chi yw'r opsiwn p'un a ydych chi am lenwi ffurflen y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu neu sganio'r cod QR. Byddwn ni'n cadw Ffurflenni Cyswllt y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu a Chodau QR y GIG ar ein gwefannau pe byddech chi'n dymuno cwblhau prosesau'r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu.

Lluniaeth

Bydd ein peiriannau gwerthu yn cael eu hailstocio a'u hail-gomisiynu a bydd clytiau gwrthfacterol ar gael ger y peiriannau.

Toiledau'r llyfrgelloedd

Mae'r toiledau cyhoeddus bellach ar gael i'r holl gwsmeriaid.

Mannau astudio

Efallai bod man astudio ar gael mewn rhai llyfrgelloedd. Efallai bod y mannau astudio ychydig i ffwrdd o'r prif ardaloedd pori a bydd clytiau gwrthfacterol ar gael i chi ddiheintio'r arwynebau cyn ac ar ôl eu defnyddio nhw.

Yr hyn rydyn ni'n ei ddisgwyl gennych chi

Mae eich diogelwch yn bwysig i ni o hyd, felly:

 • Peidiwch ag ymweld â'r llyfrgell os ydych chi'n sâl neu'n dangos symptomau coronafeirws.
 • Gofynnir i gwsmeriaid ystyried gwisgo gorchudd wyneb yn y llyfrgell
 • Cofiwch gadw pellter cymdeithasol a dilyn y canllawiau iechyd a diogelwch sydd ar waith.
 • Peidiwch ag amharchu'r staff – maen nhw yno i'ch helpu chi.
 • Defnyddiwch y gorsafoedd diheintio dwylo yn y llyfrgell. Cofiwch ddiheintio eich dwylo wrth gyrraedd y llyfrgell, ac wrth adael.
 • Bydd angen i bob plentyn dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn neu warcheidwad.

Yn y llyfrgell

Dewch â'ch cerdyn aelodaeth llyfrgell gyda chi bob tro oherwydd byddwch chi'n cael eich annog i ddefnyddio'r system hunan-wasanaeth.

Dim ond o bellter diogel o 2 fetr y bydd staff yn gallu darparu hyn a hyn o gymorth.

Bydd angen i bob plentyn dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn neu warcheidwad.

Defnyddiwch un o'n bagiau cotwm i gario'r llyfrau rydych chi eu heisiau ac, ar ôl gorffen, rhowch y bag yn y Blwch Cwarantin a ddarperir.

Contact us
 • Email Address
 • Telephone
 • Address